Κανόνες πόκερ

Omaha Hi/Lo

Συνοπτική παρουσίαση

Το Omaha Hi/Lo παίζεται ακριβώς όπως και το Omaha, με μία εξαίρεση: Στο άνοιγμα των φύλλων, το μεγαλύτερο φύλλο κερδίζει μόνο το μισό ποτ, ενώ το άλλο μισό το κερδίζει το μικρότερο φύλλο.

Ωστόσο, αυτό ισχύει μόνο εάν κάποιος παίκτης ανοίξει τα χαρτιά του, τα οποία σχηματίζουν το ικανό μικρότερο φύλλο. Εάν δεν υπάρχει το ικανό μικρότερο φύλλο, το μεγαλύτερο φύλλο κερδίζει ολόκληρο το ποτ.

Τραπουλόχαρτα που μοιράζονται σε κάθε παίκτη 4 κλειστά
Κοινά τραπουλόχαρτα που μοιράζονται 5
Αριθμός γύρων πονταρίσματος 4
Όρια Σταθερό όριο
Όριο ποτ
Χωρίς όριο
Blind ή ante Blind
Απαιτήσεις μικρού φύλλου

Για να θεωρηθεί ένα φύλλο ως ικανό μικρό, δεν πρέπει να περιέχει κανένα τραπουλόχαρτο μεγαλύτερο από 8 και κανένα ζεύγος ή καλύτερο.

Ωστόσο, η Κέντα και το Χρώμα δεν εξαιρούνται από τα μικρά φύλλα. Έτσι, για παράδειγμα, το 8 μπαστούνι-7 μπαστούνι-5 μπαστούνι-4 μπαστούνι μπορεί να θεωρηθεί ικανό μικρό φύλλο. (Ταυτόχρονα, είναι ένα πολύ δυνατό φύλλο, καθώς αποτελεί Φλος (Straight Flush).

Σχηματισμός μεγάλου και μικρού φύλλου

Όπως και στο Omaha, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα δύο κλειστά σας τραπουλόχαρτα για να σχηματίσετε το φύλλο πόκερ μαζί με τρία τραπουλόχαρτα από το τραπέζι. Ωστόσο, έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε συνδυασμό δύο τραπουλόχαρτων για το μικρό και το μεγάλο φύλλο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ένα ή και τα δύο κλειστά τραπουλόχαρτά σας τόσο για το μεγάλο όσο και για το μικρό φύλλο, ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δύο τραπουλόχαρτα για το μεγάλο φύλλο και τα άλλα δύο τραπουλόχαρτα για το μικρό φύλλο, όπως επιθυμείτε.

Για παράδειγμα, εάν έχετε Άσο Ρήγα Δεκάρι 2 και στο τραπέζι υπάρχει Άσος Άσος 7 6 4, το καλύτερο μεγάλο φύλλο σας είναι Άσος Ρήγας + Άσος Άσος 7 (τριάδα), και το καλύτερο μικρό φύλλο σας είναι Άσος 2 + 7 6 4. Χρησιμοποιείτε τον Άσο και στα δύο φύλλα.

Διαχωρισμός ποτ σε Omaha Hi/Lo

Κάθε ένα από τα δύο μισά ενός Omaha Hi/Lo ποτ μπορεί να διαχωριστεί περαιτέρω εάν δύο οι περισσότεροι παίκτες έχουν ίσο χαμηλό ή υψηλό χέρι. Για παράδειγμα, εάν δύο παίκτες έχουν ίσο υψηλό χέρι και μόνο ένας παίκτης έχει προκρινόμενο χαμηλό χέρι, οι παίκτες με το καλύτερο υψηλό χέρι θα κερδίσουν έκαστος 25% του ποτ ενώ το μοναδικό χαμηλό χέρι που κερδίζει θα κερδίσει το 50% του ποτ. Σε περίπτωση που ένα ποτ δεν μπορεί να διαχωριστεί καλά, το μονό εξτρά ποσό θα πιστώνεται στον παίκτη που βρίσκεται πιο κοντά στη θέση Small Blind με τη φορά του ρολογιού.

Άσοι πάνω και κάτω

Στο Omaha Hi/Lo, ο Άσος είναι το μεγαλύτερο αλλά και το μικρότερο χαρτί. Γι αυτόν ακριβώς το λόγο το κλασικό φύλλο Άσος 2 3 4 5 είναι τόσο δυνατό. Είναι το καλύτερο δυνατό μικρό φύλλο αλλά ταυτόχρονα, αφού είναι και Κέντα, αποτελεί ένα πολύ δυνατό μεγάλο φύλλο.