Κανόνες πόκερ

Βασικές αρχές πονταρίσματος στα παιχνίδια πόκερ

Σε όλες τις παραλλαγές του πόκερ υπάρχει ένα είδος πονταρίσματος. Αυτό σημαίνει ότι για να ανοίξει τα χαρτιά του και να κερδίσει το ποτ (αν έχει το καλύτερο φύλλο), ο παίκτης πρέπει να δηλώσει ότι "τα βλέπει" (call), δηλαδή να ποντάρει όσα και οι άλλοι παίκτες που συμμετέχουν στην παρτίδα. Ο αριθμός των γύρων πονταρίσματος σε κάθε παρτίδα διαφέρει σε κάθε παραλλαγή πόκερ. Παρόλα αυτά, ανεξάρτητα από την παραλλαγή του παιχνιδιού, κάθε γύρος πονταρίσματος ακολουθεί ως επί το πλείστον το ίδιο μοτίβο.

Τυπικός γύρος πονταρίσματος

Σε έναν τυπικό γύρο πονταρίσματος, υπάρχει ένα ποτ συγκεκριμένου χρηματικού ποσού που έχει δημιουργηθεί από προηγούμενους γύρους πονταρίσματος. Ποιος παίκτης πρέπει να αρχίσει να ποντάρει αποφασίζεται με βάση τους κανονισμούς της εκάστοτε παραλλαγής πόκερ. Στη συνέχεια, ποντάρει ο επόμενος παίκτης προς τα αριστερά και ούτω καθεξής.

Πάσο, Ντούκου, Ποντάρισμα ή Ρελάνς

Όταν έρθει η σειρά σας να ποντάρετε, έχετε κάποιες επιλογές. Αν θεωρείτε ότι το φύλλο σας δεν είναι καλό, μπορείτε να πάτε πάσο και να αποχωρήσετε από τη συγκεκριμένη παρτίδα. Αν πριν από εσάς δεν έχει ποντάρει κανείς σε αυτόν το γύρο, μπορείτε να κάνετε εναλλακτικά Ντούκου. Ντούκου σημαίνει ότι δεν ποντάρετε τίποτα και δίνετε τη σειρά σας στον επόμενο παίκτη προς τα αριστερά.

Ωστόσο, αν κάποιος παίκτης πριν από εσάς σε αυτόν το γύρο έχει ήδη ποντάρει, τότε δεν μπορείτε να κάνετε Ντούκου. Μπορείτε να πάτε πάσο, αλλά αν θέλετε να παραμείνετε στην παρτίδα, πρέπει είτε να δηλώσετε “τα βλέπω”, είτε να κάνετε Ρελάνς.

Δηλώνετε “τα βλέπω” ποντάροντας ποσό ίσο με το ποσό που ποντάρισε ο τελευταίος παίκτης πριν από εσάς. Η Ρελάνς γίνεται ποντάροντας ποσό μεγαλύτερο από το ποσό που πόνταρε ο τελευταίος παίκτης πριν από εσάς.

Παράδειγμα

Αν, για παράδειγμα, ο παίκτης πριν από εσάς πόνταρε $1, μπορείτε να δηλώσετε “τα βλέπω” ποντάροντας $1 ή να κάνετε Ρελάνς ποντάροντας περισσότερα από $1.

Ολοκλήρωση του πονταρίσματος

Όταν όλοι οι παίκτες έχουν πάει πάσο ή έχουν ποντάρει ίσα ποσά στο ποτ, ο γύρος πονταρίσματος ολοκληρώνεται. Στη συνέχεια, μοιράζεται το επόμενο φύλλο. Ή, αν πρόκειται για τον τελευταίο γύρο πονταρίσματος, πραγματοποιείται σύγκριση των φύλλων που παραμένουν στο παιχνίδι για να αποφασιστεί ποιος κερδίζει το ποτ. Αυτό ονομάζεται "showdown".

Ο πρώτος γύρος πονταρίσματος

Ο πρώτος γύρος πονταρίσματος είναι λίγο πιο περίπλοκος από τους επόμενους, τυπικούς γύρους που περιγράφονται παραπάνω.

Τυφλά πονταρίσματα ή ante

Πριν ακόμη μοιραστούν τα τραπουλόχαρτα, ορισμένοι ή όλοι οι παίκτες πρέπει να ποντάρουν ένα υποχρεωτικό ποσό, είτε τυφλό ποντάρισμα είτε ante (βλ. παρακάτω). Αυτό γίνεται για να δημιουργηθεί το αρχικό ποτ που θα διεκδικηθεί στη συνέχεια. Αν δεν υπήρχε η υποχρέωση από κανέναν παίκτη να ποντάρει, οι παίκτες θα κάθονταν και θα περίμεναν για το καλύτερο δυνατό φύλλο πριν παίξουν.

Όταν οι παίκτες ποντάρουν το υποχρεωτικό ποσό και τα φύλλα έχουν μοιραστεί, αρχίζει ο πρώτος γύρος πονταρίσματος. Ο γύρος αυτός είναι λίγο διαφορετικός, ανάλογα αν ως υποχρεωτικό ποσό χρησιμοποιείται ante ή τυφλό ποντάρισμα.

Παίζοντας με ante

Το ante είναι ένα υποχρεωτικό ποσό που πρέπει να ποντάρουν όλοι οι παίκτες πριν μοιραστούν τα τραπουλόχαρτα. Ανέρχεται συνήθως στο 10% του μικρού πονταρίσματος.

Όταν τα τραπουλόχαρτα έχουν μοιραστεί, αποφασίζεται ποιος παίκτης πρόκειται να αρχίσει να ποντάρει με βάση τους κανονισμούς της συγκεκριμένης παραλλαγής του παιχνιδιού. Όταν έχει ποντάρει ο πρώτος παίκτης, σειρά έχει ο επόμενος παίκτης προς τα αριστερά και ούτω καθεξής μέχρι να ποντάρουν όλοι οι παίκτες στο τραπέζι, όπως ακριβώς και στον τυπικό γύρο πονταρίσματος που περιγράφεται παραπάνω.

Παίζοντας με τυφλά πονταρίσματα

Τυφλό ποντάρισμα είναι το ποσό που πρέπει να ποντάρουν, όχι όλοι, αλλά ορισμένοι παίκτες πριν μοιραστούν τα τραπουλόχαρτα. Συνήθως, αυτοί που πρέπει να κάνουν τυφλό ποντάρισμα είναι οι δύο πρώτοι παίκτες αριστερά του dealer. Συνήθως, ο πρώτος παίκτης πρέπει να ποντάρει ένα μικρότερο ποσό, το οποίο ονομάζεται μικρό τυφλό ποντάρισμα, και ο δεύτερος παίκτης πρέπει να ποντάρει ένα μεγαλύτερο ποσό, το οποίο ονομάζεται μεγάλο τυφλό ποντάρισμα.

Τα τυφλά πονταρίσματα, σε αντίθεση με τα ante, θεωρούνται ενεργά. Μετρούν ως έγκυρα πονταρίσματα στον πρώτο γύρο πονταρίσματος. Όταν τα τραπουλόχαρτα έχουν μοιραστεί, ο πρώτος γύρος πονταρίσματος αρχίζει από τον παίκτη που κάθεται αριστερά του παίκτη που τοποθέτησε το μεγάλο τυφλό ποντάρισμα. Στη συνέχεια, σειρά έχει ο επόμενος παίκτης προς τα αριστερά και ούτω καθεξής μέχρι να ποντάρουν όλοι οι παίκτες στο τραπέζι, όπως ακριβώς και στον τυπικό γύρο πονταρίσματος που περιγράφεται παραπάνω.

Μικρό τυφλό ποντάρισμα

Αν κάθεστε στη θέση του μικρού τυφλού πονταρίσματος όταν έρθει η σειρά σας να ποντάρετε, μπορείτε να πάτε πάσο, να δηλώσετε “τα βλέπω” ή να κάνετε Ρελάνς. Επειδή το μικρό τυφλό ποντάρισμα λογίζεται ως ποντάρισμα, είναι κάπως φθηνότερο για εσάς να δηλώσετε “τα βλέπω”. Αν, για παράδειγμα, το μικρό τυφλό ποντάρισμα είναι $1, για να δηλώσετε “τα βλέπω” σε ένα ποντάρισμα $4 πρέπει να ποντάρετε άλλα $3. “Τα βλέπω” σημαίνει ότι ποντάρετε ποσό ίσο με το τελευταίο ποντάρισμα, και επειδή τα τυφλά πονταρίσματα είναι ενεργά, μπορείτε να συμπεριλάβετε το μικρό τυφλό ποντάρισμά σας όταν υπολογίζετε το συνολικό ποσό που χρειάζεστε να ποντάρετε.

Μεγάλο τυφλό ποντάρισμα

Αν κάθεστε στη θέση του μεγάλου τυφλού πονταρίσματος όταν έρθει η σειρά σας να ποντάρετε, μπορείτε επίσης να πάτε πάσο, να δηλώσετε “τα βλέπω” ή να κάνετε Ρελάνς. Επειδή το μεγάλο τυφλό ποντάρισμα λογίζεται επίσης ως ποντάρισμα, είναι ακόμη φθηνότερο για εσάς να δηλώσετε “τα βλέπω”. Για να δηλώσετε “τα βλέπω” για ένα συγκεκριμένο ποντάρισμα, πρέπει να ποντάρετε ένα ποσό που ισούται με αυτό το ποντάρισμα μείον το ποσό του μεγάλου τυφλού πονταρίσματος. Αν, για παράδειγμα, το μεγάλο τυφλό ποντάρισμα είναι $2 και κάποιος παίκτης έχει ποντάρει $4, δηλώνετε “τα βλέπω” ποντάροντας απλώς ακόμη $2.

Ρελάνς στο μεγάλο τυφλό ποντάρισμα

Αν κάθεστε στη θέση του μεγάλου τυφλού πονταρίσματος, ο πρώτος γύρος πονταρίσματος παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες. Όταν έρθει η σειρά σας να ποντάρετε, αν κανείς παίκτης δεν έχει κάνει Ρελάνς στο μεγάλο τυφλό ποντάρισμά σας, έχετε το δικαίωμα να κάνετε Ρελάνς εσείς. Αυτή είναι μια μικρή διαφορά σε σχέση με έναν τυπικό γύρο πονταρίσματος και μπορεί να μπερδέψει κάπως τον αρχάριο παίκτη του πόκερ. Δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, θα το συνηθίσετε αμέσως!

Άνοιγμα των φύλλων (showdown)

Αν, κατά την ολοκλήρωση του τελευταίου γύρου πονταρίσματος, στην παρτίδα παραμένουν περισσότεροι από ένας παίκτες, τα τραπουλόχαρτα ανοίγουν στο τραπέζι. Αυτό σημαίνει ότι οι υπόλοιποι παίκτες ανοίγουν τα χαρτιά τους για να φανεί ποιος έχει το καλύτερο φύλλο. Το άνοιγμα των φύλλων αρχίζει από τον παίκτη που πόνταρε πρώτος το τελευταίο ποσό. Δηλαδή, από τον παίκτη που πόνταρε ένα ποσό για το οποίο οι υπόλοιποι παίκτες δήλωσαν “τα βλέπω”.

Παραδείγματα

Αν ένας παίκτης ποντάρει $5, κάποιος άλλος παίκτης πάει πάσο και ένας τρίτος παίκτης δηλώσει “τα βλέπω”, ο πρώτος παίκτης πρέπει να ανοίξει τα χαρτιά του πρώτος.

Αν κάποιος παίκτης ποντάρει $10, ένας δεύτερος παίκτης κάνει Ρελάνς στα $20 και ο πρώτος παίκτης δηλώσει “τα βλέπω” για το ποσό της Ρελάνς, τότε πρώτος πρέπει να ανοίξει τα χαρτιά του ο δεύτερος παίκτης, καθώς ήταν ο πρώτος που πόνταρε $20.

Μη άνοιγμα του φύλλου αν χάσετε

Στο άνοιγμα των φύλλων, όταν ένας παίκτης πριν από εσάς έχει ανοίξει τα χαρτιά του και σας κερδίζει, δεν απαιτείται να ανοίξετε τα χαρτιά σας, αν δεν το επιθυμείτε.

Νίκη χωρίς να ανοίξετε τα χαρτιά σας

Αν ποντάρετε ένα ποσό ή κάνετε Ρελάνς και όλοι οι υπόλοιποι παίκτες πάνε πάσο, κερδίζετε το ποτ χωρίς να απαιτείται να ανοίξετε τα χαρτιά σας. Αυτό συμβαίνει συχνά στο πόκερ και είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχει η δυνατότητα για μπλόφα. Αν όλοι οι υπόλοιποι παίκτες πάνε πάσο, δε χρειάζεται να ανοίξετε το φύλλο σας για να κερδίσετε το ποτ. Η μπλόφα μπορεί να μην αποτελεί τόσο συνήθη τακτική όσο νομίζουν πολλοί παίκτες, ωστόσο είναι βασικό χαρακτηριστικό του πόκερ.